O firmie

Firma RECO Konserwacja Zabytków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w styczniu 2007 roku. Jej głównym przedmiotem działalności jest ochrona zabytków poprzez przeprowadzanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych na obiektach zabytkowych. Dodatkowo firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

Zakres działalności

Nasza specjalizacja – to kompleksowa renowacji obiektów zabytkowych. Zakres naszej działalności obejmuje: konserwację zabytków urbanistyki i architektury w tym budownictwa drewnianego, konserwację polichromii i wystroju wnętrz, konserwację rzeźb kamiennych i drewnianych, prace pozłotnicze, konserwację sztukaterii, ceramiki, konserwację metalu, witraży, malarstwa sztalugowego oraz towarzyszące wszelkie roboty budowlane.

Właściciele

Właścicielami Firmy są panowie z długoletnią praktyką zawodową:

Adrian Poloczek – dyplomowany konserwator dzieł sztuki – pracujący bezpośrednio na obiektach

Marian Jaksik – inż. budownictwa zajmujący się zakresem budowlanym w remontowanych obiektach zabytkowych.

Właściciele posiadają wymagane prawem uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac budowlanych i konserwatorskich i osobiście kierują wszystkimi pracami, które realizuje RECO. Bezpośrednie kierowanie oraz nadzorowanie własnymi zespołami remontowo-budowlanymi i konserwatorskimi zapewnia fachowe, rzetelne oraz zgodne ze sztuką budowlaną i konserwatorską wykonawstwo prac, co gwarantuje najwyższą jakość robót.

Współpracownicy

Współpracujemy z konserwatorami dzieł sztuki i artystami plastykami. Zatrudniamy absolwentów szkół artystycznych i budowlanych z naszego regionu, widząc w nich przyszłych, wykwalifikowanych pracowników naszej firmy.

Rusztowania stawia firma Peri. Współpracujemy również z biurem architektonicznym Medusagroup.

RECO posiada stała obsługę w zakresie BHP, co zapewnia wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmie wymagane szkolenia i maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Pracujemy w oparciu o sprawdzone, wysokiej jakości produkty Firmy KEIM i REMMERS, z którymi współpracujemy już od wielu lat, a jako firma RECO od początku powstania firmy.

Zapewniliśmy sobie także bieżącą współpracę z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, co umożliwia nam wykonanie badań laboratoryjnych i opracowań, w przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie wykonywania prac.

Nasze własne kompletne wyposażenie w sprzęt i własne zaplecze magazynowe gwarantuje nam terminowe wywiązywanie się z powierzonych nam prac, na najwyższym poziomie konserwatorskim i budowlanym.