realizacje

Wieża kościoła p.w. św. Bar­tło­mieja w Gliwicach

Zama­wia­jący: Rzym­sko­ka­to­licka Para­fia p.w. św. Bar­tło­mieja, ul. Ber­nar­dyń­ska 19, Gliwice

Zakres prac: konserwacja elewacji frontowej wieży kościoła drewnianego p.w. Św. Bartłomieja w Gliwicach; zobacz pro­to­kół odbioru.

Inne: obiekt wpi­sany do reje­stru zabyt­ków A/345/11

Zobacz podobne realizacje