realizacje

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Zabrzu

Zamawiający: Prezydent Miasta Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Zakres prac: prace remontowe i konserwatorskie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Zabrzu, ul. Wolności 323, wymiana okien i konserwacja witraży.
Zobacz protokół odbioru

Zobacz podobne realizacje